Minicosplay

Irasshai Cosplay Contest 3

ICC3 minicosplay portada-01

CATALA / CASTELLANO

A Irasshai volem que tothom gaudeixi de la cultura japonesa, des dels més grans als més petits. És per això que reservem als menuts de la casa un concurs de cosplay a la seva mida al Irasshai Cosplay Contest 3, el Minicosplay (*゚ω゚*).

El Minicosplay es durà a terme el mateix dia 4 de juny a partir de les 5 de la tarda i s’hi poden apuntar nens i nenes fins a 12 anys. Tots els concursants tindran un obsequi per la seva participació.

Les inscripcions s’obriran el 16 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

– Poden participar en aquest concurs nens i joves de fins a 12 anys.

– La participació es farà a nivell individual, essent premiat un únic concursant entre tots els que participin.

– Els participants hauran d’anar disfressats de personatges de dibuixos animats, còmics, manga, anime, videojocs o pel·lícules. Les disfresses genèriques no basades en personatges (pirates, indis, princeses, fades, animals…) no es consideraran cosplay a efectes generals i no podran optar al premi. Es a dir, no es pot anar de pirata però si de Jack Sparow  de Piratas del Caribe, o no es pot anar de princesa, però si de reina Elsa o princesa Anna de Frozen

– Els participants hauran de pujar al escenari i mostrar la seva disfressa al públic i al jurat. Tot i ser opcional, es puntuarà que facin alguna petita actuació sobre l’escenari. Els participants podran pujar acompanyats a l’escenari, en cas de que pugin dos participants a la vegada se’ls valorarà individualment.

– L’actuació podrà durar com a màxim 2 minuts (no hi ha mínim de durada) i podrà anar acompanyada de música que el participant pot proporcionar a l’organització amb  un CD o pendrive, o triar-la de la nostra base de dades. També es podrà comptar amb un micròfon.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc…

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de minicosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

Es premiarà la millor disfressa, en la tria es tindran en compte els següents punts:
· Semblança al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Actuació i imitació del personatge.

– La inscripció estarà limitada a 15 participants, els participants es podran inscriure per Internet a partir del dia 16 de maig de 2016 a través de www.irasshai,org, o a l’estand de l’organització de les 15:00 a les 16:30 de la tarda. Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand de l’organització, tindran temps fins a les 16:50.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat.
· Personatge del que faran cosplay.
· Sèrie (videojoc o pel·lícula) a la que pertany.
· Nom del responsable i telèfon del mateix.
· Autorització de la cessió de drets d’imatge del menor.

– S’entregarà un petit obsequi a tots els participants per a reconèixer el seu esforç.

– L’organització es reserva el dret a adoptat qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renuncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra la Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per la organització a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Bases en PDF

INSCRIU-TE!

Tornar a “Irasshai Cosplay Contest 3”

 

CASTELLANO:

En Irasshai queremos que todo el mundo disfrute de la cultura japonesa, desde los más grandes a los más pequeños. Es por eso que reservamos a los pequeños de la casa un concurso de cosplay a su medida en el Irasshai Cosplay Contest 3, el Minicosplay (*゚ω゚*).

El Minicosplay se llevará a cabo el mismo día 4 de junio a partir de las 5 de la tarde y se pueden apuntar niños y niñas hasta 12 años. Todos los concursantes tendrán un obsequio por su participación.

Las inscripciones se abrirán el 16 de mayo a las 20:00.

¡INSCRÍBETE!

BASES:

– Pueden participar en este concurso niños y jóvenes de hasta 12 años.

– La participación será a nivel individual y se va a premiar un único concursante entre todos los que participen.

– Los concursantes deberán disfrazar-se de personajes de dibujos animados, comics, manga, anime videojuegos o películas. Los disfraces genéricos no basados en personajes (piratas, indios, princesas, hadas, animales…) no se consideraran cosplay y no podrán optar al premio. Por ejemplo, no se puede ir de pirata pero si está permitido ir de Jack Sparow de Piratas del Caribe, o no se puede ir de princesa, pero sí de reina Elsa o princesa Anna de Frozen.

– Los participantes tendrán que subir al escenario y mostrar su disfraz al público y al jurado. A pesar de ser opcional, se puntuará que hagan alguna pequeña actuación sobre el escenario. Los participante podrán subir acompañados al escenario, en caso de que suban dos participantes a la vez se los valorará individualmente.

– La actuación podrá durar como máximo 2 minutos (no hay mínimo de duración) y podrá ir acompañada de música que el participante puede proporcionar a la organización con un CD o pendrive, o elegirla de nuestra base de datos. También se podrá contar con un micrófono.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas cómo petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, por ejemplo cañones de confeti, espráis de espuma, etc…

– Según el  Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego  o  de  metal,  así  como  otros  objetos  contundentes  o  imitaciones  que  por  sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo  se  permitirán  imitaciones  de  armas  en  plástico,  cartón  y  otros  materiales  que  no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

Se premiará el mejor disfraz, para escogerlo se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
· Parecido al personaje.
· Acabado del traje.
· Adecuación de la tela y los complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Actuación e imitación del personaje.

– La inscripción estará limitada a 15 participantes, los participantes se podrán inscribir por internet o en el stand de la organización de las 15:00 a las 16:30 de la tarda. Los participantes inscritos por internet deberán confirmar su asistencia en el stand de la organización, tendrán tiempo hasta las 16:50.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre o pseudónimo.
· Edad.
· Personaje del que harán cosplay.
· Serie (videojuego o película) a la que pertenece.
· Nombre del responsable y teléfono.
· Autorización de la cesión de derechos de imagen del menor.

– Se entregará un pequeño obsequio a todos los participantes para reconocer su esfuerzo.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Bases en PDF

¡INSCRÍBETE!

Volver a “Irasshai Cosplay Contest 3”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *