Instant Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 3

ICC3 instant cosplay portada1-01

CATALA / CASTELLANO

Torna el concurs més boig de l’Irasshai Cosplay Contest!

Fes un cosplay del personatge que et toqui en un temps record: 30 minuts!

Nosaltres posem el material i tu hi poses l’enginy. Texnovo, cinta adhesiva, grapes, tisores i poc més per fer el cosplay low cost més divertit que hagis fet mai!

A més, en acabar et podràs emportar el teu cosplay a casa.

T’hi atreveixes? Doncs vine i participa.

Inscripcions a l’estand d’informació a partir de les 15:00 i fins a l’hora d’inici del concurs.

BASES:

– Els participants tindran 30 minuts per confeccionar un cosplay exclusivament amb el material que se’ls proporcioni.

Es podrà participar individualment o fent equip. En ambdós casos s’haurà de confeccionar un sol cosplay i vestir a un únic cosplayer.

– Es mantindrà en secret fins a l’inici del temps de treball la temàtica del cosplay de cada un dels participants. Abans de començar se sortejarà aleatòriament el personatge del qual s’haurà de fer cosplay.

– El concurs estarà limitat a 10 individus o equips. Aquests s’hauran d’inscriure a l’estand d’informació a partir de les 15:00 i fins a l’hora d’inici del concurs.

– En acabar els 30 minuts els cosplayers de cada equip se situaran a l’escenari i el jurat escollirà un guanyador, que s’emportarà un premi simbòlic.

– Els participants podran prendre el seu cosplay a casa.

– Per triar al guanyador es tindrà en compte:
· Semblança al personatge.
· Enginy i creativitat demostrada a l’hora de confeccionar el cosplay.
· Nivell de detall aconseguit amb el material que es disposa.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i/o pseudònim.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

.Tornar a “Irasshai Cosplay Contest 3”

 

CASTELLANO

Vuelve el concurso más loco del Irasshai Cosplay Contest!

Haz un cosplay del personaje que te toque en un tiempo record: ¡30 minutos!

Nosotros ponemos el material y tú pones el ingenio. ¡Texnovo, cinta adhesiva, grapas, tijeras y poco más para hacer el cosplay low cost más divertido que hayas hecho nunca!

Además, al acabar te podrás llevar tu cosplay a casa.

¿Te atreves? Pues ven y participa.

Inscripciones en el stand de información a partir de las 15:00 y hasta la hora de inicio del concurso.

BASES:

– Los participantes tendrán 30 minutos para confeccionar un cosplay exclusivamente con el material que se les proporcione.

Se podrá participar individualmente o haciendo equipo. En ambos casos se tendrá que confeccionar un solo cosplay y vestir a un único cosplayer.

– Se mantendrá en secreto hasta el inicio del tiempo de trabajo la temática del cosplay de cada uno de los participantes. Antes de empezar se sorteará aleatoriamente el personaje del cual se tendrá que hacer cosplay.

– El concurso estará limitado a 10 individuos o equipos. Estos se tendrán que inscribir en el stand de información a partir de las 15:00 y hasta la hora de inicio del concurso.

– Al acabar los 30 minutos los cosplayers de cada equipo se situarán en el escenario y el jurado escogerá un ganador, que se llevará un premio simbólico.

– Los participantes podrán llevarse su cosplay a casa.

– Para elegir al ganador se tendrá en cuenta:

  • Parecido al personaje.
  • Ingenio y creatividad demostrada a la hora de confeccionar el cosplay.
  • Nivel de detalle conseguido con el material que se dispone.

– A la hora de inscribirse los participantes facilitarán los siguientes datos a la organización:

  • Nombre y/o pseudónimo.
  • Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya a un mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquiera de los premios y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del acontecimiento sin que se pueda formular ninguna reclamación.

– La participación al concurso supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a “Irasshai Cosplay Contest 3”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *