Photoshoot

Irasshai Cosplay Contest 3

ICC3 photoshoot portada-01

CATALA / CASTELLANO

Tot cosplayer vol tenir una sessió de fotos del seu últim cosplay i a Irasshai ho sabem. Per això aquest any ampliem l’horari de photoshoot i canviem la manera de fer.

A més de la foto per al concurs de photoshoot, que es seguirà fent com els altres anys, aquesta vegada tindreu la nostra fotógrafa oficial, l’Anaïs Mateo, 10 minuts només per vosaltres. Ella us farà totes les fotos que volgueu en aquest lapse de temps.

També dir-vos que ens deixem estar de fons de fotografia i similars. Aquest any anirem al parc Sant Jordi, un espai verd molt gran al centre de Reus, a 10 minuts  a peu del espai habitual (El Pallol).

Dedicarem tot el matí al photoshoot per poder fer el màxim de sessions de fotos possibles. Començarem a les 10 i no pararem fins les 14h. Aquest any, per agilitzar la feina, us haureu d’apuntar prèviament per assegurar-vos la plaça al photoshoot.

Inscripcions a partir del 22 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT ES DURÀ A TERME AL PARC SANT JORDI, FORA DE L’ESPAI DE CONCURSOS I ACTIVITATS.

– Els participants es podran inscriure en grups o individualment. Tot i així, la participació al concurs es farà de manera individual.

– Es pot presentar qualsevol persona que ho desitgi sense restriccions d’edat.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o bé comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no se’ls inclourà cap fotografia a la secció de concurs.

– Tots els inscrits (grups o individuals) comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica. En aquesta es realitzarà com a mínim una fotografia individual (en cas de grups una a cada integrant) per a participar en el concurs i una fotografia destinada a possible cartell per a la següent edició.

Totes les fotografies es penjaran a internet. També seran enviades als cosplayers que hi apareixen en cas que ho demanin. Les fotografies inclouran el logotip de l’organització i la firma del fotògraf.

El fotògraf només es desplaçarà en cas que ho consideri necessari, es realitzaran les fotos únicament en les zones habilitades. No s’ha de molestar el fotògraf amb exigències o demandes sobre la presa de les fotos. En cas de faltar-li el respecte al fotògraf o mostrar alguna classe de violència, el participant quedarà automàticament desqualificat del concurs i no se li enviaran ni compartiran les seves fotos.

– El guanyador del concurs de photoshoot es decidirà per votació popular per mitjà de Facebook. En cas d’empat en les votacions un jurat conformat per membres de l’Associació Juvenil Irasshai decidirà el veredicte final.

– El guanyador s’emportarà un pack amb marxandatge, còmics i vals de compra gentilesa dels nostres col·laboradors.

– La participació en el concurs de photoshoot suposa l’expressa autorització a l’Associació Juvenil Irasshai a pujar les fotografies a internet i representar-les en qualsevol tipus de mitjà, sense poder demanar cap compensació a canvi.

– La inscripció estarà limitada a 20 participants en total, tots ells es podran inscriure per internet, en cas de quedar places es podran inscriure al mateix parc Sant Jordi parlant amb un encarregat de l’organització, a partir de les 10 de matí i fins a esgotar les places. 10 participants més es podran inscriure com a reserva directament al parc Sant Jordi i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment o sigui possible encabir-los a l’horari.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat.
· Personatge del qual faran cosplay.
· Sèrie (videojoc, grup de música…) a la qual pertany.
· Direcció e-mail.
· Facebook (per a etiquetar a la fotografia).
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.- L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Bases en PDF

INSCRIU-TE!

Tornar a “Irasshai Cosplay Contest 3”

 

CASTELLANO

Todo cosplayer quiere tener una sesión de fotos de su último cosplay y en Irasshai lo sabemos. Por eso este año ampliamos el horario de photoshoot y cambiamos la forma de hacerlo.

Además de la foto para el concurso de photoshoot, que se seguirá haciendo como los otros años, esta vez tendréis nuestra fotógrafa oficial, la Anaïs Mateo, 10 minutos sólo para vosotros. Ella os hará todas las fotos que queráis en este lapso de tiempo.

También deciros que dejamos los de fondos de fotografía y similares. Este año iremos al parque Sant Jordi, un espacio verde muy grande en el centro de Reus, a 10 minutos a pie del espacio habitual (El Pallol).

Dedicaremos toda la mañana al photoshoot para poder hacer el máximo de sesiones de fotos posibles. Empezaremos a las 10 y no pararemos hasta las 14h. Este año, para agilizar el trabajo, os tendréis que apuntar previamente para aseguraros la plaza en el photoshoot.

Inscripciones a partir del 22 de mayo a las 20:00.

¡INSCRÍBETE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARQUE SANT JORDI, FUERA DEL ESPACIO DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES.

– Los participantes se podrán inscribir en grupos o individualmente. Aun así, la participación al concurso se hará de manera individual.

– Se puede presentar cualquier persona que lo desee sin restricciones de edad.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los  trajes,  así  como  sus  accesorios  y  complementos,  tienen que  estar  confeccionados  y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no se les incluirá ninguna fotografía en la sección de concurso.

– Todos los inscritos (grupos o individuales) contarán con 10 minutos de sesión fotográfica. En esta se realizará como mínimo una fotografía individual (en caso de grupos una a cada integrante) para participar en el concurso y una fotografía destinada a posible cartel para la siguiente edición.

Todas las fotografías se colgarán en internet. También serán enviadas a los cosplayers que aparecen en caso de que lo pidan. Las fotografías incluirán el logotipo de la organización y la firma del fotógrafo.

El fotógrafo solo se desplazará en caso de que lo considere necesario, se realizarán las fotos únicamente en las zonas habilitadas. No se debe molestar al fotógrafo con exigencias o demandas sobre como toma las fotos. En caso de faltarle el respeto al fotógrafo o mostrar alguna clase de violencia, el participante quedará automáticamente descalificado del concurso y no se le enviaran ni compartirán sus fotos.

– El ganador del concurso de photoshoot se decidirá por votación popular por medio de Facebook. En caso de empate en las votaciones un jurado conformado por miembros de la Asociación Irasshai decidirá el veredicto final.

– El ganador se llevará un pack con merchandising, cómics y vales de compra gentileza de nuestros colaboradores.

– La participación en el concurso de photoshoot supone la expresa autorización a la Associació Juvenil Irasshai a subir las fotografías a internet i representar-las en cualquier tipo de medio, sin poder pedir ninguna compensación a cambio.

– La inscripción estará limitada a 20 participantes en total, todos ellos podrán inscribirse vía internet, en caso de quedar plazas se podran inscribir en el mismo parque Sant Jordi hablando con un encargado de la organización, a partir de las 10 de la mañana y hasta agotar las plazas. 10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente o sea posible meterlos en el horario.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo
· Edad
· Personaje del que hacen cosplay
· Serie
· Dirección e-mail.
· Facebook (para etiquetar la fotografía).
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Bases en PDF

¡INSCRÍBETE!

Volver a “Irasshai Cosplay Contest 3”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *