Photoshoot

Irasshai Cosplay Contest 4

ICC4 photoshoot capçalera-01

CATALA / CASTELLANO

Sabem que tots els cosplayers volen una sessió de fotos amb el seu últim cosplay i aquí teniu la vostra oportunitat. A més la millor foto tindrà premi.

Tal com es va començar a fer l’any passat dediquem molt més temps al Photoshoot per a poder fer, a més de la foto per als concurs, una minisessio fotografica a tots els participants. El fotògraf de l’esdeveniment, Andres Solana s’estarà un mínim de 10 minuts per cada sessió.

Dedicarem tot el matí al photoshoot per poder fer el màxim de sessions de fotos possibles. Començarem a les 11 i no pararem fins les 14h. Com l’any passat, per agilitzar la feina, us haureu d’apuntar prèviament per assegurar-vos la plaça al photoshoot.

Inscripcions a partir del 22 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT ES DURÀ A TERME AL PARC SANT JORDI, FORA DE L’ESPAI DE CONCURSOS I ACTIVITATS.

– Els participants es podran inscriure en grups o individualment. Tot i així, la participació al concurs es farà de manera individual, amb una fotografia on apareixi el concursant sol.

– Es pot presentar qualsevol persona que ho desitgi sense restriccions d’edat.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o bé comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no se’ls inclourà cap fotografia a la secció de concurs.

– Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica. Als grups se’ls assignarà el temps depenent del nombre de participants: 2: 14 minuts, 3: 17 minuts, 4: 20 minuts i així successivament (s’aplica la equació √ nº de persones x 10). En aquest temps es realitzarà com a mínim una fotografia individual (en cas de grups una a cada integrant) per a participar en el concurs i una fotografia destinada a possible cartell per a la següent edició.

Totes les fotografies es penjaran a internet. També seran enviades als cosplayers que hi apareixen en cas que ho demanin. Les fotografies inclouran el logotip de l’organització i la firma del fotògraf.

El fotògraf només es desplaçarà en cas que ho consideri necessari, es realitzaran les fotos únicament en les zones habilitades. No s’ha de molestar el fotògraf amb exigències o demandes sobre la presa de les fotos. En cas de faltar-li el respecte al fotògraf o mostrar alguna classe de violència, el participant quedarà automàticament desqualificat del concurs i no se li enviaran ni compartiran les seves fotos.

– El guanyador del concurs de photoshoot es decidirà per votació popular per mitjà de Facebook. En cas d’empat en les votacions un jurat conformat per membres de l’Associació Juvenil Irasshai decidirà el veredicte final.

– El guanyador s’emportarà un pack amb marxandatge, còmics i vals de compra gentilesa dels nostres col·laboradors.

– La participació en el concurs de photoshoot suposa l’expressa autorització a l’Associació Juvenil Irasshai a pujar les fotografies a internet i representar-les en qualsevol tipus de mitjà, sense poder demanar cap compensació a canvi.

– La inscripció estarà limitada a un màxim de 18 sessions, en funció del temps per sessió. Tots ells es podran inscriure per internet, en cas de quedar places es podran inscriure al mateix parc Sant Jordi parlant amb un encarregat de l’organització, a partir de les 10:30 del matí i fins a esgotar les places. 10 participants més es podran inscriure com a reserva directament al parc Sant Jordi i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment o sigui possible encabir-los a l’horari.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels participants).
· Sèrie (videojoc, grup de musica…) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants).
· Horari de preferencia.
· Direcció e-mail.
· Facebook (per a etiquetar a la fotografia).
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

INSCRIU-TE!

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 4

 

CASTELLANO

Sabemos que todos los cosplayers quieren una sesión de fotos con su último cosplay y aquí tenéis vuestra oportunidad. Además la mejor foto tendrá premio.

Tal como se hizo el año pasado dedicamos mucho más tiempo al Photoshoot para poder hacer, además de la foto para los concurso, una minisessio fotografica a todos los participantes. El fotógrafo del evento, Andres Solana se estará un mínimo de 10 minutos para cada sesión.

Dedicaremos toda la mañana al photoshoot para poder hacer el máximo de sesiones de fotos posibles. Empezaremos a las 11 y no pararemos hasta las 14h. Cómo el año pasado, para agilizar el trabajo, os tendréis que apuntar previamente para aseguraros la plaza al photoshoot.

Inscripciones a partir del 22 de mayo a las 20:00.

INSCRÍBETE!

BASES:

EL PHOTOSHOOT SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARQUE SANT JORDI, FUERA DEL ESPACIO DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES.

– Los participantes se podrán inscribir en grupos o individualmente. Aun así, la participación al concurso se hará de manera individual, con una fotografía donde aparezca el participante solo.

– Se puede presentar cualquier persona que lo desee sin restricciones de edad.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los  trajes,  así  como  sus  accesorios  y  complementos,  tienen que  estar  confeccionados  y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no se les incluirá ninguna fotografía en la sección de concurso.

– Los inscritos individualmente contarán con 10 minutos de sesión fotográfica. A los grups se les asignará el tiempo según el numero de participantes: 2: 14 minutos, 3: 17 minutos, 4: 20 minutos y así sucesivamente (se aplica la equación √ nº de personas x 10). En este tiempo se realizará como mínimo una fotografía individual (en caso de grupos una a cada integrante) para participar en el concurso y una fotografía destinada a posible cartel para la siguiente edición.  Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica.

Todas las fotografías se colgarán en internet. También serán enviadas a los cosplayers que aparecen en caso de que lo pidan. Las fotografías incluirán el logotipo de la organización y la firma del fotógrafo.

El fotógrafo solo se desplazará en caso de que lo considere necesario, se realizarán las fotos únicamente en las zonas habilitadas. No se debe molestar al fotógrafo con exigencias o demandas sobre como toma las fotos. En caso de faltarle el respeto al fotógrafo o mostrar alguna clase de violencia, el participante quedará automáticamente descalificado del concurso y no se le enviaran ni compartirán sus fotos.

– El ganador del concurso de photoshoot se decidirá por votación popular por medio de Facebook. En caso de empate en las votaciones un jurado conformado por miembros de la Asociación Irasshai decidirá el veredicto final.

– El ganador se llevará un pack con merchandising, cómics y vales de compra gentileza de nuestros colaboradores.

– La participación en el concurso de photoshoot supone la expresa autorización a la Associació Juvenil Irasshai a subir las fotografías a internet i representar-las en cualquier tipo de medio, sin poder pedir ninguna compensación a cambio.

– La inscripción estará limitada a 20 participantes en total, todos ellos podrán inscribirse vía internet, en caso de quedar plazas se podran inscribir en el mismo parque Sant Jordi hablando con un encargado de la organización, a partir de las 10 de la mañana y hasta agotar las plazas. 10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente o sea posible meterlos en el horario.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Personaje del que hacen cosplay (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la que pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes).
· Horari de preferencia.
· Dirección e-mail.
· Facebook (para etiquetar la fotografía).
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

INSCRÍBETE!

Volver a Irasshai Cosplay Contest 4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *