Final Boss VII – Super Smash Bros. Ultimate (Por Parejas)

Super_Smash_Bros._Ultimate_Logo

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el torneig de Super Smash Bros. Ultimate per equips? Vés-te preparant per a la batalla. Aquí tens tota la informació que necessites!

Pots inscriure’t online a partir d’ara!

INSCRIPCIÓ

– Límit de 32 participants (16 equips)

– Tots els personatges seleccionables.

– Doble eliminatòria, 2 contra 2, partida per vides.

– Combat a 3 vides. Top 8: Best of 3 (2 victòries)

– Límit de temps: 8 minuts per combat.

– Escenari aleatori entre mapes competitius seleccionats per l’organització.

– Tots els objectes desactivats.

– Smash meter (barra Smash) activada.

– Cada jugador pot portar el seu comandament. Qui no disposi d’un, podrà jugar amb un comandament de Game Cube o de Switch cedit per l’organització.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 15  a les 16:30 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

¿Quieres participar en el torneo de Super Smash Bros. Ultimate por Parejas? Vete preparando para la batalla. ¡Aquí tienes toda la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte online a partir ahora!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes (16 equipos)

– Todos los personajes seleccionables.

– Eliminatoria simple, 2 contra 1, partida por vidas.

– Combate a 2 vidas. Top 8: best of 3 (2 victorias).

– Límite de tiempo: 8 minutos por combate.

– Escenario aleatorio entre mapas competitivos seleccionados por la asociación.

– Todos los objetos desactivados.

– Smash meter (barra Smash) activada.

– Cada jugador puede traer su mando. Quien no disponga de uno, podrá jugar con un mando de Game Cube o de Switch cedido por la organización.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el sábado 15 a las 16:30 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VII – Torneo Pokemon Let’s Go Pikachu / Eevee

lets-go-pikachu-lets-go-eevee-169

CATALA / CASTELLANO

Perquè no pot faltar un torneig de Pokémon, aquest any vine a competir amb el primer Pokémon tradicional en Switch. Vine a passejar als teus nous Pokemons de Let’s Go i demostra el teu potencial com a entrenador !

INSCRIPCIÓ

Normativa:

– Límit de 32 participants.

– Tots els participants hauran de portar la seva pròpia Nintendo Switch i el seu joc.

– Els combats seran 1 contra 1.

-El torneig es realtizarà el dissabte 15 a les 18:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– En el cas de que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

 

CASTELLANO

Porque no puede faltar un torneo de Pokémon, este año ven a competir con el primer Pokémon tradicional de Switch. Ven a pasear a tus nuevos Pokemons de Let’s Go y demuestra tu potencial como entrenador !

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes

– Todos los participantes tendrán que traer su propia Nintendo Switch y su juego.

– Los combates serán 1 contra 1.

-El torneo se realizarà el sábado 15 a las 18:00 y la entrega de premios será a las 20:30.

 

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VII – Dragon Ball FighterZ

dragon-ball-fighterz

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostre torneig de Dragon Ball FighterZ? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

INSCRIU-TE!

Normativa:

– Límit de 32 participants.

– La versió del joc serà Dragon Ball FighterZ de PS4.

– Es podrà escollir qualsevol personatge dels que hi hagi disponibles.

– Els enfrontaments seran al millor d’un combat fins a semifinals, a partir d’aquí, al millor de tres enfrontaments.

– No existiran restriccions pel que fa a l’elecció de personatge, si bé això podria canviar abans de l’esdeveniment però mai durant el desenvolupament del mateix.

– Els jugadors tindran un minut per triar els seus personatges i estar a punt per començar l’enfrontament.

– Temps limitat a 99 segons

– A partir de semifinals, els rivals podran canviar de personatges si així ho volguessin.

– La pantalla (stage) serà aleatoria (random)

– Es jugarà amb 2 pads originals de PS4. Si algú desitja jugar amb el seu propi PAD o ARCADE STICK, podrà fer-ho, sempre i quan sigui un compatible amb el joc.

– Passaran a les següents rondes els jugadors vencedors de cada ronda immediatament anterior.

– Es podran configurar els botons. En finalitzar el combat s’hauran de restaurar els predeterminats.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo de Dragon Ball FighterZ? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

INSCRIBETE!

Normativa:

– Límite de 16 participantes.

– La versión del juego será Dragon Ball FighterZ de PS4.

– Se podrá escoger cualquier personaje de los que haya disponibles.

– Los enfrentamientos serán al mejor de dos combates hasta semifinales, a partir de aquí, al mejor de tres enfrentamientos.

– No existirán restricciones en cuanto a la elección de personaje, si bien esto podría cambiar antes del acontecimiento pero nunca durante el desarrollo del mismo.

– Los jugadores tendrán un minuto para elegir sus personajes y estar a punto para empezar el enfrentamiento.

– Tiempo limitado a 99 segundos

– A partir de semifinales, los rivales podrán cambiar de luchadores si así lo quisieran.

– La pantalla (stage) será aleatoria (random)

– Se jugará con 2 pads originales de PS4. Si alguien desea jugar con su propio PAD o ARCADE STICK, podrá hacerlo, siempre y cuando sea uno compatible con el juego.

– Pasarán a las siguientes rondas los jugadores vencedores de cada ronda inmediatamente anterior.

– Se podrán configurar los botones. Al finalizar el combate se tendrán que restaurar los predeterminados.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VII – Mario Kart 8 Deluxe

Imatges Tornejos Final Boss VI

CATALA / CASTELLANO

T’agrada el Mario Kart 8 Deluxe? Vols participar en el torneig que organitzem? Doncs segueix llegint. Aquí tens la informació que necessites!

Pots inscriure’t online ara mateix!

INSCRIPCIÓ

Principals novetats: Es jugarà en 150 cc sense CPU i en la versió de Nintendo Switch.

Normes del Torneig Mario Kart 8 Deluxe

– Límit de 32 participants.

– Les curses seran de 4 persones a la vegada.

– Es pot triar qualsevol personatge, vehicle i component. La selecció ha de ser ràpida.

– Els circuits es triaran sempre de forma aleatòria.

– Es jugarà en 150 cc sense CPU.

– Ajudas desactivades

– L’organització posarà a la disposició dels participants 4 JoyCons.

– No es permet portar comandaments propis.

-Sistema classificatori:

  1. Ronda classificatòria. 2 curses on el 1er i 2on es classifiquen i el 3er i 4rt queden eliminats.
  2. Ronda de torneigs de 3 curses, per punts, on només es classifica el guanyador, i els altres 3 quedaran eliminats.
  3. Torneig final, els 4 guanyadors de l’anterior ronda  realitzaran un últim torneig de 4 curses per punts, on es decidirà el guanyador final.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 15 a les 15:30 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– En el cas de que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

 

CASTELLANO

¿Te gusta Mario Kart 8 Delux? ¿Quieres participar en el torneo que organizamos? Pues sigue leyendo. ¡Aquí tienes la información que necesitas!

¡Puedes inscribirte ahora !

INSCRIPCIÓN

Principales novedades: Se jugará en 150 cc sin CPU y en versión nintendo Switch.

Normas del Torneo Mario Kart 8 Deluxe

– Límite de 32 participantes

– Las carreras serán de 4 personas a la vez.

– Se puede elegir cualquier personaje, vehículo y componente. La selección tiene que ser rápida.

– Los circuitos se elegirán siempre de forma aleatoria.

– Se jugará en 150 cc sin CPU.

– Ayudas desactivadas

– La organización pondrá a disposición de los participantes 4 Joycon.

– No se permite traer mandos propios.

– Sistema clasificatorio:

1. Ronda clasificatoria. 2 carreras donde el 1º y 2º se clasifican y el 3º y 4º quedan eliminados.
2. Ronda torneos de 3 carreras, por puntos, donde sólo se clasifica el ganador, y los otros 3 quedarán eliminados.
3. Torneo final, los 4 ganadores de la anterior ronda realizarán un último torneo de 4 carreras por puntos, donde se decidirá el ganador final.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizará el sábado 15 a las 15:30 y la entrega de premios se realizará a las 20:30.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Final Boss VI – Soul Calibur VI

soulcalibur-vi-logo-ogimage

CATALA / CASTELLANO

Vols participar en el nostre torneig de Soul Calibur VI? Doncs t’ho posem molt fàcil, aquí tens tota la informació que necessites!

INSCRIPCIÓ

Normativa:

– Límit de 32 participants.

– Guanya el primer que obtingui 3 victòries.

– En cas d’empat es farà una última partida a Mort Sobtada.

– Límit de temps: cada ronda serà de 60 segons.

– Es podran configurar els botons. En finalitzar la ronda es hauran de configurar els predeterminats.

– Es considerarà com joc deslleial el comportament antiesportiu o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiat i/o accions no professionals dirigides a un altre jugador o organitzador. La penalització serà determinada pel coordinador del torneig o coordinadors amb potestat per dur-la a terme.

– Tot mal ús del material cedit serà sancionat amb la desqualificació del torneig. Havent de pagar els desperfectes ocasionats al mateix moment de l’expulsió.

– El torneig es realitzarà dissabte 15 a les 19:00 i l’entrega de premis serà a les 20:30.

– Tots els jugadors s’hauran de presentar com a mínim 5 minuts abans de l’hora d’inici de les partides assignades.

– En el cas que un jugador no es trobi allí a l’hora determinada serà automàticament eliminat o substituït segons decideixi l’organització.

– L’organització es reserva el dret a modificar les regles i prendre les decisions necessàries per a resoldre qualsevol tipus d’incidència.

– La participació en el torneig suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del torneig dins del Final Boss i la total acceptació d’aquesta normativa. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.


CASTELLANO

Quieres participar en nuestro torneo de Soul Calibur VI? Pues te lo ponemos muy fácil, aquí tienes toda la información que necesitas!

Puedes inscribirte on line a partir del 19 de noviembre!

INSCRIPCIÓN

Normativa:

– Límite de 32 participantes.

– Gana el primero que obtenga 3 victorias.

– En caso de empate se hará una última partida a muerte súbita.

– Límite de tiempo: cada ronda será de 60 segundos.

– Se podrán configurar los botones. Al finalizar la ronda se tendrán que configurar los predeterminados.

– Se considerará como juego desleal el comportamiento antideportivo o, en general, perjudicial (ex: insultar), inapropiado y/o acciones no profesionales dirigidas a otro jugador u organizador. La penalización será determinada por el coordinador del torneo o coordinadores con potestad para llevarla a cabo.

– Todo mal uso del material cedido será sancionado con la descalificación del torneo. Teniendo que pagar los desperfectos ocasionados en el mismo momento de la expulsión.

– El torneo se realizarà el sabado 15 a las 19:00 y la entrega de premios serà a las 20:30.

– Todos los jugadores se tendrán que presentar como mínimo 5 minutos antes de la hora de inicio de las partidas asignadas.

– En el supuesto de que un jugador no se encuentre allí en la hora determinada será automáticamente eliminado o sustituido según decida la organización.

– La organización se reserva el derecho a modificar las reglas y tomar las decisiones necesarias para resolver cualquier tipo de incidencia.

– La participación en el torneo supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del torneo dentro del Final Boss y la total aceptación de esta normativa. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.