Instant Cosplay

ICC5 web top_Instant Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 5

CATALA / CASTELLANO

Torna el concurs més boig de l’Irasshai Cosplay Contest!

Fes un cosplay del personatge que et toqui en un temps record: 30 minuts!

Nosaltres posem el material i tu hi poses l’enginy. Texnovo, cinta adhesiva, grapes, tisores i poc més per fer el cosplay low cost més divertit que hagis fet mai!

A més, en acabar et podràs emportar el teu cosplay a casa.

T’hi atreveixes? Doncs vine i participa.

Inscripcions a l’estand d’informació a partir de les 11:00 i fins a l’hora d’inici del concurs.

BASES:

– Els participants tindran 30 minuts per confeccionar un cosplay exclusivament amb el material que se’ls proporcioni.

Es podrà participar individualment o fent equip. En ambdós casos s’haurà de confeccionar un sol cosplay i vestir a un únic cosplayer.

– Es mantindrà en secret fins a l’inici del temps de treball la temàtica del cosplay de cada un dels participants. Abans de començar se sortejarà aleatòriament el personatge del qual s’haurà de fer cosplay.

– El concurs estarà limitat a 10 individus o equips. Aquests s’hauran d’inscriure a l’estand d’informació a partir de les 15:00 i fins a l’hora d’inici del concurs.

– En acabar els 30 minuts els cosplayers de cada equip se situaran a l’escenari i el jurat escollirà un guanyador, que s’emportarà un premi simbòlic.

– Els participants podran prendre el seu cosplay a casa.

– Per triar al guanyador es tindrà en compte:
· Semblança al personatge.
· Enginy i creativitat demostrada a l’hora de confeccionar el cosplay.
· Nivell de detall aconseguit amb el material que es disposa.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i/o pseudònim.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

.Tornar a Irasshai Cosplay Contest 5

 

CASTELLANO

Vuelve el concurso más loco del Irasshai Cosplay Contest!

Haz un cosplay del personaje que te toque en un tiempo record: ¡30 minutos!

Nosotros ponemos el material y tú pones el ingenio. ¡Texnovo, cinta adhesiva, grapas, tijeras y poco más para hacer el cosplay low cost más divertido que hayas hecho nunca!

Además, al acabar te podrás llevar tu cosplay a casa.

¿Te atreves? Pues ven y participa.

Inscripciones en el stand de información a partir de las 11:00 y hasta la hora de inicio del concurso.

BASES:

– Los participantes tendrán 30 minutos para confeccionar un cosplay exclusivamente con el material que se les proporcione.

Se podrá participar individualmente o haciendo equipo. En ambos casos se tendrá que confeccionar un solo cosplay y vestir a un único cosplayer.

– Se mantendrá en secreto hasta el inicio del tiempo de trabajo la temática del cosplay de cada uno de los participantes. Antes de empezar se sorteará aleatoriamente el personaje del cual se tendrá que hacer cosplay.

– El concurso estará limitado a 10 individuos o equipos. Estos se tendrán que inscribir en el stand de información a partir de las 15:00 y hasta la hora de inicio del concurso.

– Al acabar los 30 minutos los cosplayers de cada equipo se situarán en el escenario y el jurado escogerá un ganador, que se llevará un premio simbólico.

– Los participantes podrán llevarse su cosplay a casa.

– Para elegir al ganador se tendrá en cuenta:

  • Parecido al personaje.
  • Ingenio y creatividad demostrada a la hora de confeccionar el cosplay.
  • Nivel de detalle conseguido con el material que se dispone.

– A la hora de inscribirse los participantes facilitarán los siguientes datos a la organización:

  • Nombre y/o pseudónimo.
  • Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya a un mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquiera de los premios y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del acontecimiento sin que se pueda formular ninguna reclamación.

– La participación al concurso supone una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 5

Photoshoot

ICC5 web top_Photoshoot

Irasshai Cosplay Contest 5

CATALA / CASTELLANO

Sabem que tots els cosplayers volen una sessió de fotos amb el seu últim cosplay i aquí teniu la vostra oportunitat. A més la millor foto tindrà premi.

Tal com es va començar a fer fa dos anys dediquem molt més temps al Photoshoot per a poder fer, a més de la foto per als concurs, una minisessio fotografica a tots els participants. El fotògraf de l’esdeveniment, Andres Solana s’estarà un mínim de 10 minuts per cada sessió.

Dedicarem tot el matí al photoshoot per poder fer el màxim de sessions de fotos possibles. Com l’any passat, per agilitzar la feina, us haureu d’apuntar prèviament per assegurar-vos la plaça al photoshoot.

Inscripcions a partir del 9 de maig a les 20:00.

BASES:

– Els participants es podran inscriure en grups o individualment. Tot i així, la participació al concurs es farà de manera individual, amb una fotografia on apareixi el concursant sol.

– Es pot presentar qualsevol persona que ho desitgi sense restriccions d’edat.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o bé comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no se’ls inclourà cap fotografia a la secció de concurs.

– Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica. Als grups se’ls assignarà el temps depenent del nombre de participants: 2: 14 minuts, 3: 17 minuts, 4: 20 minuts i així successivament (s’aplica la equació √ nº de persones x 10). En aquest temps es realitzarà com a mínim una fotografia individual (en cas de grups una a cada integrant) per a participar en el concurs i una fotografia destinada a possible cartell per a la següent edició.

Totes les fotografies es penjaran a internet. També seran enviades als cosplayers que hi apareixen en cas que ho demanin. Les fotografies inclouran el logotip de l’organització i la firma del fotògraf.

El fotògraf només es desplaçarà en cas que ho consideri necessari, es realitzaran les fotos únicament en les zones habilitades. No s’ha de molestar el fotògraf amb exigències o demandes sobre la presa de les fotos. En cas de faltar-li el respecte al fotògraf o mostrar alguna classe de violència, el participant quedarà automàticament desqualificat del concurs i no se li enviaran ni compartiran les seves fotos.

– El guanyador del concurs de photoshoot es decidirà per votació popular per mitjà de Facebook. En cas d’empat en les votacions un jurat conformat per membres de l’Associació Juvenil Irasshai decidirà el veredicte final.

– El guanyador s’emportarà un pack amb marxandatge, còmics i vals de compra gentilesa dels nostres col·laboradors.

– La participació en el concurs de photoshoot suposa l’expressa autorització a l’Associació Juvenil Irasshai a pujar les fotografies a internet i representar-les en qualsevol tipus de mitjà, sense poder demanar cap compensació a canvi.

– La inscripció estarà limitada a un màxim de 18 sessions, en funció del temps per sessió. Tots ells es podran inscriure per internet, en cas de quedar places es podran inscriure a l’estand de l’organització fins a esgotar les places. 10 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment, o sigui possible encabir-los a l’horari.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants).
· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels participants).
· Sèrie (videojoc, grup de musica…) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants).
· Horari de preferencia.
· Direcció e-mail.
· Facebook (per a etiquetar a la fotografia).
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 5

 

CASTELLANO

Sabemos que todos los cosplayers quieren una sesión de fotos con su último cosplay y aquí tenéis vuestra oportunidad. Además la mejor foto tendrá premio.

Tal como se hace desde hace dos años dedicamos mucho más tiempo al Photoshoot para poder hacer, además de la foto para los concurso, una minisessio fotografica a todos los participantes. El fotógrafo del evento, Andres Solana se estará un mínimo de 10 minutos para cada sesión.

Dedicaremos toda la mañana al photoshoot para poder hacer el máximo de sesiones de fotos posibles. Cómo el año pasado, para agilizar el trabajo, os tendréis que apuntar previamente para aseguraros la plaza al photoshoot.

Inscripciones a partir del 9 de mayo a las 20:00.

BASES:

– Los participantes se podrán inscribir en grupos o individualmente. Aun así, la participación al concurso se hará de manera individual, con una fotografía donde aparezca el participante solo.

– Se puede presentar cualquier persona que lo desee sin restricciones de edad.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los  trajes,  así  como  sus  accesorios  y  complementos,  tienen que  estar  confeccionados  y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no se les incluirá ninguna fotografía en la sección de concurso.

– Los inscritos individualmente contarán con 10 minutos de sesión fotográfica. A los grups se les asignará el tiempo según el numero de participantes: 2: 14 minutos, 3: 17 minutos, 4: 20 minutos y así sucesivamente (se aplica la equación √ nº de personas x 10). En este tiempo se realizará como mínimo una fotografía individual (en caso de grupos una a cada integrante) para participar en el concurso y una fotografía destinada a posible cartel para la siguiente edición.  Els inscrits individualment comptaran amb 10 minuts de sessió fotogràfica.

Todas las fotografías se colgarán en internet. También serán enviadas a los cosplayers que aparecen en caso de que lo pidan. Las fotografías incluirán el logotipo de la organización y la firma del fotógrafo.

El fotógrafo solo se desplazará en caso de que lo considere necesario, se realizarán las fotos únicamente en las zonas habilitadas. No se debe molestar al fotógrafo con exigencias o demandas sobre como toma las fotos. En caso de faltarle el respeto al fotógrafo o mostrar alguna clase de violencia, el participante quedará automáticamente descalificado del concurso y no se le enviaran ni compartirán sus fotos.

– El ganador del concurso de photoshoot se decidirá por votación popular por medio de Facebook. En caso de empate en las votaciones un jurado conformado por miembros de la Asociación Irasshai decidirá el veredicto final.

– El ganador se llevará un pack con merchandising, cómics y vales de compra gentileza de nuestros colaboradores.

– La participación en el concurso de photoshoot supone la expresa autorización a la Associació Juvenil Irasshai a subir las fotografías a internet i representar-las en cualquier tipo de medio, sin poder pedir ninguna compensación a cambio.

– La inscripción estará limitada a un máximo de 18 sesiones, en función del tiempo por sesión. Todos ellos se podrán inscribir por internet, en caso de quedar plazas se podrán inscribir al estand de la organización hasta agotar las plazas. 10 participantes más se podrán inscribir como reserva y entrarán en caso de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente, o sea posible meter-los en el horario.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Personaje del que hacen cosplay (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes).
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la que pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes).
· Horari de preferencia.
· Dirección e-mail.
· Facebook (para etiquetar la fotografía).
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 5

Passarel·la Cosplay

ICC5 web top_Passarel·la Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 5

CATALA / CASTELLANO
Per primera vegada fem una passarel·la de cosplay a l’Irasshai Cosplay Contest.

Hem vist molts bons cosplayers que no volen pujar per actuar a l’escenari i no volem que això segueixi així. Per això hem decidit muntar aquesta passarel·la, on tots aquells que ho vulgueu podeu pujar únicament a ensenyar el vostre cosplay al jurat sense haver de preparar cap actuació.

Aquest concurs valora únicament el cosplay que es porti, així que si el teu fort és cosir, però no actuar, aquest és el teu concurs. A més si guanyes, t’emportaràs 50€ en metàl·lic a casa.

Inscripcions a partir del 9 de maig a les 20:00.

BASES:
– Concurs per a participants a partir de 13 anys.

– Únicament es podrà desfilar de manera individual i seguint les marques visuals del terra.

– La desfilada durarà un màxim de 30 segons i la música serà escollida per l’organització. Els participants hauran de pujar a l’escenari, desfilar fins a la marca designada, posar uns segons i tornar a baixar, seguint sempre el recorregut indicat.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referència gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, kigurumi…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no podran aspirar al premi.

– Estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugui embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc. Tampoc es podran pujar líquids a l’escenari

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de cosplay duguin armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

– Es premiarà el millor cosplay. En la tria es tindran en compte els següents punts:
· Fidelitat al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)

– La dotació del premi són 50€ metàl·lic per a un únic guanyador.

– En cas de participar també al concurs de cosplay amb el mateix cosplay només es podrà optar a un dels dos premis.

– La inscripció estarà limitada a 30 participants, tots ells es podran inscriure per Internet. Si el dia de l’esdeveniment queden places, es podran inscriure participants fins 30 minuts abans de l’inici del concurs. 5 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment. Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand d’informació, tindran temps fins una hora abans del concurs.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat
· Personatge de qui faran cosplay
· Sèrie (videojoc, grup de música…)
· Direcció e-mail.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.
– Les imatges preses durant el concurs podran ser utilitzades per l’Associació Juvenil Irasshai sense cap tipus de compensació econòmica als participants ni als fotògrafs.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins de l’Irasshai Cosplay Contest. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 5

 

CASTELLANO

Por primera vez hacemos una pasarela de cosplay en el Irasshai Cosplay Contest.

Hemos visto muchos buenos cosplayers que no quieren subir para actuar en el escenario y no queremos que esto siga así. Por eso hemos decidido montar esta pasarela, donde todos aquellos que lo queráis podéis subir únicamente a enseñar vuestro cosplay al jurado sin tener que preparar ninguna actuación.

Este concurso valora únicamente el cosplay que se traiga, así que si tu fuerte es coser, pero no actuar, este es tu concurso. Además si ganas, te llevarás 50€ en metálico en casa.

Inscripciones a partir del 9 de mayo a las 20:00.

BASES:
– Concurso para participantes a partir de 13 años.

– Únicamente se podrá desfilar de manera individual y siguiendo las marcas visuales del tierra.

– El desfile durará un máximo de 30 segundos y la música será escogida por la organización. Los participantes tendrán que subir al escenario, desfilar hasta la marca designada, poner unos segundos y volver a bajar, siguiendo siempre el recorrido indicado.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, animo, videojuegos, de integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, galo, decora, kigurumi…) no serán considerados cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los vestidos, así como sus accesorios y complementos, tienen que estar confeccionados y fabricados artesanalmente, o muy comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no podrán aspirar al premio.

– Estará prohibido el uso de elementos peligrosos por la integridad física de las personas como petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, como cañones de confeti, esprays de espuma, etc. Tampoco se podrán subir líquidos al escenario

– Según el Real decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay lleven armas de fuego o de metal, así como otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo se permitirán imitaciones de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

– Se premiará el mejor cosplay. la elige se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
· Fidelidad al personaje
· Acabado del vestido
· Elige adecuada de las teles y complementos (pelucas, armas, maquillaje…)

– La dotación del premio son 50€ metálico para un único ganador.

– En caso de participar también al concurso de cosplay con el mismo cosplay sólo se podrá optar a uno de los dos premios.

– La inscripción estará limitada a 30 participantes, todos ellos se podrán inscribir por Internet. Si el día del acontecimiento quedan plazas, se podrán inscribir participantes hasta 30 minutos antes del inicio del concurso. 5 participantes más se podrán inscribir como reserva y entrarán en caso de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente. Los participantes inscritos por Internet tendrán que confirmar su asistencia al estand de información, tendrán tiempo hasta una hora antes del concurso.

– A la hora de inscribirse los participantes facilitarán los siguientes datos a la organización:
· Nombre y pseudónimo.
· Edad
· Personaje de quien harán cosplay
· Serie (videojuego, grupo de música…)
· Dirección e-mail.
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– Las imágenes tomadas durante el concurso podrán ser utilizadas por la Asociación Juvenil Irasshai sin ningún tipo de compensación económica a los participantes ni a los fotógrafos.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya a un mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquiera de los premios y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del acontecimiento sin que se pueda formular ninguna reclamación.

– La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases y una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 5

MiniCosplay

ICC5 web top_MiniCosplay

Irasshai Cosplay Contest 5

CATALA / CASTELLANO

Mai ens oblidem dels petits de la casa a l’hora de preparar l’Irasshai Cosplay Contest, per això tenen el seu concurs a mida, el Minicosplay!

Podràs inscriure’t a partir del 9 de maig a les 20:00.

BASES:

– Poden participar en aquest concurs nens i joves de fins a 12 anys.

– La participació es farà a nivell individual, essent premiat un únic concursant entre tots els que participin.

– Els participants hauran d’anar disfressats de personatges de dibuixos animats, còmics, manga, anime, videojocs o pel·lícules. Les disfresses genèriques no basades en personatges (pirates, indis, princeses, fades, animals…) no es consideraran cosplay a efectes generals i no podran optar al premi. Es a dir, no es pot anar de pirata però si de Jack Sparow  de Piratas del Caribe, o no es pot anar de princesa, però si de reina Elsa o princesa Anna de Frozen

– Els participants hauran de pujar al escenari i mostrar la seva disfressa al públic i al jurat. Tot i ser opcional, es puntuarà que facin alguna petita actuació sobre l’escenari. Els participants podran pujar acompanyats a l’escenari, en cas de que pugin dos participants a la vegada se’ls valorarà individualment.

– L’actuació podrà durar com a màxim 2 minuts (no hi ha mínim de durada) i podrà anar acompanyada de música que el participant pot proporcionar a l’organització amb pendrive, o triar-la de la nostra base de dades. També es podrà comptar amb un micròfon.

– Els cosplays i les actuacions que ja hagin estat premiats en altres concursos no podran optar a premi.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc…

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de minicosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

Es premiarà la millor disfressa, en la tria es tindran en compte els següents punts:
· Semblança al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Actuació i imitació del personatge.

– La inscripció estarà limitada a 15 participants, els participants es podran inscriure per Internet a partir del dia 9 de maig de 2016 a través de www.irasshai,org, o a l’estand de l’organització fins a una hora abans de l’inici del concurs. Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand de l’organització.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat.
· Personatge del que faran cosplay.
· Sèrie (videojoc o pel·lícula) a la que pertany.
· Nom del responsable i telèfon del mateix.
· Autorització de la cessió de drets d’imatge del menor.

S’entregarà un petit obsequi a tots els participants per a reconèixer el seu esforç.

– Les imatges preses durant el concurs podran ser utilitzades per l’Associació Juvenil Irasshai sense cap tipus de compensació econòmica als participants ni als fotògrafs.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 5

 

CASTELLANO

Nunca nos olvidamos de los pequeños de la casa a la hora de preparar la Irasshai Cosplay Contest, por eso tienen su concurso a medida, el Minicosplay!

Podrás inscribirte a partir del 9 de mayo a las 20:00.

BASES:

– Pueden participar en este concurso niños y jóvenes de hasta 12 años.

– La participación será a nivel individual y se va a premiar un único concursante entre todos los que participen.

– Los concursantes deberán disfrazar-se de personajes de dibujos animados, comics, manga, anime videojuegos o películas. Los disfraces genéricos no basados en personajes (piratas, indios, princesas, hadas, animales…) no se consideraran cosplay y no podrán optar al premio. Por ejemplo, no se puede ir de pirata pero si está permitido ir de Jack Sparow de Piratas del Caribe, o no se puede ir de princesa, pero sí de reina Elsa o princesa Anna de Frozen.

– Los participantes tendrán que subir al escenario y mostrar su disfraz al público y al jurado. A pesar de ser opcional, se puntuará que hagan alguna pequeña actuación sobre el escenario. Los participante podrán subir acompañados al escenario, en caso de que suban dos participantes a la vez se los valorará individualmente.

– La actuación podrá durar como máximo 2 minutos (no hay mínimo de duración) y podrá ir acompañada de música que el participante puede proporcionar a la organización con un pendrive, o elegirla de nuestra base de datos. También se podrá contar con un micrófono.

– Los cosplays y las actuaciones que ya hayan sido premiados en otros concursos no podrán optar a premio.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas cómo petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, por ejemplo cañones de confeti, espráis de espuma, etc…

– Según el  Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego  o  de  metal,  así  como  otros  objetos  contundentes  o  imitaciones  que  por  sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo  se  permitirán  imitaciones  de  armas  en  plástico,  cartón  y  otros  materiales  que  no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

 Se premiará el mejor disfraz, para escogerlo se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
· Parecido al personaje.
· Acabado del traje.
· Adecuación de la tela y los complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Actuación e imitación del personaje.

– La inscripción estará limitada a 15 participantes, los participantes se podrán inscribir por internet o en el stand de la organización hasta una hora antes del inicio del concurso. Los participantes inscritos por internet deberán confirmar su asistencia en el stand de la organización.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre o pseudónimo.
· Edad.
· Personaje del que harán cosplay.
· Serie (videojuego o película) a la que pertenece.
· Nombre del responsable y teléfono.
· Autorización de la cesión de derechos de imagen del menor.

Se entregará un pequeño obsequio a todos los participantes para reconocer su esfuerzo.

– Las imágenes tomadas durante el concurso podrán ser utilizadas por la Asociación Juvenil Irasshai sin ningún tipo de compensación económica a los participantes ni a los fotógrafos.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya a un mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquiera de los premios y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del acontecimiento sin que se pueda formular ninguna reclamación.

– La participación al concurso supone la total aceptación de estas bases y una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 5

Concurs de Cosplay

ICC5 web top_Concurs de Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 5

CATALA / CASTELLANO

Com cada any, l’activitat més esperada de l’Irasshai Cosplay Contest és el concurs de Cosplay per a joves i adults!

S’hi podran apuntar per participar cosplayers a partir de 13 anys.

La dotació del premi són 150€ per a l’equip guanyador en la categoria de grup i 100€ per al guanyador de la categoria individual.

Les inscripcions s’obriran el proper 9 de maig a les 20:00.

BASES:
– El concurs estarà dividit en dues categories:
1. Individual
2. Grups (2 o més)

– Concurs per a participants a partir de 13 anys.

– Excepcionalment podran pujar a actuar participants entre 12 y 7 anys en cas que formin grup amb un adult (a partir de 13 anys) o més. El nombre de nens no podrà superar al d’adults i aquests hauran de tenir un paper propi en l’actuació més enllà de posar. Aquestes actuacions entraran en la categoria de grups encara que nomes hi hagi un adult i un infantil.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referencia gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, kigurumi…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no podran aspirar al premi, quedant la seva actuació com a espectacle no avaluable per si mateix.

– No es permeten fons i l’attrezzo (opcional) haurà de tenir un mínim de qualitat, sinó serà penalitzador.

– Cada actuació tindrà una durada màxima de tres minuts en la categoria individual i quatre minuts en la categoria grupal. En aquests, els que els participants lluiran el seu cosplay davant del jurat. L’actuació podrà estar acompanyada de música que els participants hauran d’enviar per correu electrònic a l’organització fins al 7 de juny o lliurar a l’estand de l’organització com a màxim mitja hora abans de l’inici del concurs. L’entrega es farà en un pen drive. Es trobaran a la disposició dels participants dos micròfons.

– Les actuacions hauran de ser originals, creades pels propis cosplayers. Les actuacions premiades en altres concursos, així com els cosplays que ja hagin estat premiats no podran optar a premi.

– Una vegada acabada l’actuació, els participants baixaran de l’escenari i s’acostaran al jurat, aquest valorarà la qualitat i l’acabat dels vestits, armes i altres complements.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugui embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc.

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de cosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

– De cada categoria es premiarà la millor combinació de cosplay i actuació, es donarà una importància del 50% al vestit i el 50% a l’actuació. En la tria es tindran en compte els següents punts:
· Fidelitat al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Originalitat en l’actuació i el cosplay.

– La dotació del premi són 250€ en metàl·lic que es dividiran de la següent manera, per a la categoria individual 100€ i per a la grupal 150€

–  En cas de participar també a la passarel·la cosplay amb el mateix cosplay només es podrà optar a un dels dos premis.

– La inscripció estarà limitada a 20 actuacions en total, 15 participants/grups es podran inscriure per Internet, els 5 que resten a l’estand de l’organització fins una hora abans de l’inici del concurs. 5 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran en cas que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment. Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand d’informació, tindran temps fins una hora abans del concurs.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat (en cas que sigui un grup la de tots els participants)
· Personatge de qui faran cosplay (en cas que sigui un grup el personatge de cada un dels participants)
· Sèrie (videojoc, grup de música…) a la qual pertany (en cas que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants)
· Direcció e-mail.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– Les imatges preses durant el concurs podran ser utilitzades per l’Associació Juvenil Irasshai sense cap tipus de compensació econòmica als participants ni als fotògrafs.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins de l’Irasshai Cosplay Contest. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 5

 

CASTELLANO

Como cada año, la actividad más esperada del Irasshai Cosplay Contest es el concurso de Cosplay para jóvenes y adultos!

Se podrán apuntar para participar cosplayers a partir de 13 años.

La dotación del premio son 150 € para el equipo ganador en la categora grupal y 100 € para el ganador de la categoría individual.

Las inscripciones se abrirán el próximo 9 de mayo a las 20:00.

BASES:
– El concurso estará dividido en dos categorías:
1. Individual
2. Grupos (2 o más)

– Concurso para participantes a partir de 13 años.

– Excepcionalmente podrán subir a actuar participantes entre 12 y 7 años en caso de que formen grupo con un adulto (a partir de 13 años) o más. El número de niños no podrá superar al de adultos y estos tendrán que tener un papel propio en la actuación más allá de poner. Estas actuaciones entrarán en la categoría de grupos aunque nomes haya un adulto y un infantil.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, animo, videojuegos, de integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, galo, decora, kigurumi…) no serán considerados cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los vestidos, así como sus accesorios y complementos, tienen que estar confeccionados y fabricados artesanalmente, o muy comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no podrán aspirar al premio, quedando su actuación como espectáculo no evaluable por si mismo.

– No se permiten fondos y el attrezzo (opcional) tendrá que tener un mínimo de calidad, sino será penalitzador.

– Cada actuación tendrá una duración máxima de tres minutos en la categoría individual y cuatro minutos en la categoría grupal. En estos, los que los participantes lucirán su cosplay ante el jurado. La actuación podrá estar acompañada de música que los participantes tendrán que enviar por correo electrónico a la organización hasta el 7 de junio o entregar al estand de la organización como máximo media hora antes del inicio del concurso. Lo entrega se hará en un pen drive. Se encontrarán a disposición de los participantes dos micrófonos.

– Las actuaciones tendrán que ser originales, creadas por los propios cosplayers. Las actuaciones premiadas en otros concursos, así como los cosplays que ya hayan sido premiados no podrán optar a premio.

– Una vez acabada la actuación, los participantes bajarán del escenario y se acercarán al jurado, este valorará la calidad y el acabado de los vestidos, armas y otros complementos.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos por la integridad física de las personas como petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, como cañones de confeti, esprays de espuma, etc.

– Según el Real decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego o de metal, así como otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo se permitirán imitaciones de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

– De cada categoría se premiará la mejor combinación de cosplay y actuación, se dará una importancia del 50% al vestido y el 50% a la actuación. la elige se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
· Fidelidad al personaje
· Acabado del vestido
· Elige adecuada de las teles y complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Originalidad en la actuación y el cosplay.

– La dotación del premio son 250€ en metálico que se dividirán de la siguiente manera, para la categoría individual 100€ y para la grupal 150€

– En caso de participar también a la pasarela cosplay con el mismo cosplay sólo se podrá optar a uno de los dos premios.

– La inscripción estará limitada a 20 actuaciones en total, 15 participantes/grupos se podrán inscribir por Internet, los 5 que restan al estand de la organización hasta una hora antes del inicio del concurso. 5 participantes más se podrán inscribir como reserva y entrarán en caso de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente. Los participantes inscritos por Internet tendrán que confirmar su asistencia al estand de información, tendrán tiempo hasta una hora antes del concurso.

– A la hora de inscribirse los participantes facilitarán los siguientes datos a la organización:
· Nombre y pseudónimo.
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes)
· Personaje de quien harán cosplay (en caso de que sea un grupo el personaje de cada uno de los participantes)
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la cual pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes)
· Dirección e-mail.
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– Las imágenes tomadas durante el concurso podrán ser utilizadas por la Asociación Juvenil Irasshai sin ningún tipo de compensación económica a los participantes ni a los fotógrafos.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya a un mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquiera de los premios y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del acontecimiento sin que se pueda formular ninguna reclamación.

– La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases y una renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra la Asociación Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelto por la organización a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 5